Deseti uvid online dating uk australia dating sites

Zgodnejše biografije, kot so Buddhačarita, Mahavastu iz šole lokottaravadin in Lalitavistara sutra iz zgodnje mahajanske / sarvastivadske šole, se vsebinsko razlikujejo od zgodbe iz Džatak.Akademski poznavalci neradi dajejo dokončne sklepe o zgodovinskih dejstvih Budovega življenja. v skupnosti, ki je bila tako geografsko kot tudi družbeno na obrobju severovzhodnega dele indijske podceline.Ortodoksni theravadski budizem to zavrača, čeprav lahko v Samjutta nikaji, v palijskem kanonu (zbirka besedil na katerih temelji theravadska tradicija), najdemo odlomke, ki podpirajo idejo, da je Buda učil o vmesnem stanju med življenji.) ter ustvarjajo vzroke in pogoje za ponovno rojstvo po smrti.Vsako rojstvo ponovi ta proces nenamernega cikla, ki si ga budisti želijo končati tako, da izkoreninijo njegove vzroke in pogoje ter izvajajo metode, ki so jih osnovali Buda in kasnejši budistični mojstri.Dve zelo pomembni učenji sta soodvisen nastanek in praznina.

deseti uvid online dating-66deseti uvid online dating-70deseti uvid online dating-24

Ocena spodnje meje je med 350 in 500 milijoni vernikov.Po nekaterih razvrstitvah je vadžrajana—razširjena je predvsem v Tibetu in Mongoliji ter v bližnjih predelih Kitajske in Rusije—znana kot tretja veja budizma, drugi pa jo uvrščajo v mahajano.Obstajajo še druge razvrstitve teh treh vozov ( Budizem še vedno ostaja najbolj priljubljen v Aziji, vendar dandanes lahko obe veji najdemo tudi drugod po svetu.Budizem zagovarja, da ne obstaja jaz, ki je ločen od ostalega vesolja (doktrina anatte).Ponovno rojstvo v sledečih življenjih moramo razumeti kot nadaljevanje dinamičnega, nenehno spreminjajočega se procesa »soodvisnega nastanka« (sanskrt: ), ki je pogojen z zakoni vzroka in posledice (karma), zato ni nekakšna transmigracija ali potovanje duše iz enega obstoja v drugega.

Leave a Reply